Verbind met dit IP adres: play.minetrack.nl

Voorwaarden

Je gaat ermee akkoord gebonden te zijn aan onze regels, alle wetten die van toepassing kunnen zijn op deze website en jouw betrokkenheid.

De beheerders van deze website hebben het recht om jouw account op elk gewenst moment te beëindigen, eventuele inhoud die je hebt geplaatst te verwijderen en jouw IP-adres en alle gegevens die je op de website hebt ingevoerd te registreren, zodat deze gebruikt kunnen worden voor het modereren van deze website. 
De beheerders van deze website heeft het recht om deze voorwaarden en de regels van deze website op elk moment, zonder waarschuwing, te wijzigen. Hoewel je op de hoogte kunt worden gesteld van eventuele wijzigingen, is het jouw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden en de regels op elk moment te controleren.

By registering on our website, you agree to the following:

This website uses "Nameless" website software. The "Nameless" software creators will not be held responsible for any content that may be experienced whilst browsing this site, nor are they responsible for any loss of data which may come about, for example a hacking attempt. The website is run independently from the software creators, and any content is the responsibility of the website administration.